၁၅၀၀ တန္ GSM မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္

9:39 AM |

အသစ္ထြက္ရွိေသာ ၁၅၀၀ တန္ GSM မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
www.topup.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္အေနျဖင့္ GSM, WCDMA, CDMA 800 MHz, CDMA 450 MHz ဖုန္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွ ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ အသစ္ထြက္ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္း GSM ဖုန္းမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
GSM MEC Tel – CDMA 800 MHz မိုဘိုင္းကြန္ရက္အတြက္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေငြျဖည့္သြင္းကာ ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ Myan Pay Online Payment Gateway အသံုးျပဳထားေၾကာင္း Myan Pay ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။
အြန္လိုင္းမွ ေငြျဖည့္သြင္းရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ား လိုင္းက်ပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအသံုးျပဳေသာဖုန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွ ေငြျဖည့္သြင္း၍ မရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊
အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သို႔မဟုတ္ Email သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ Top Up Card အခ်က္အလက္ကို ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳ၍ ေငြျဖည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း www.topup.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Ref & Credit: Internet Journal


ChinmobileGroup a ka leng mi nan za te cung ah lunglomhnak tampi ka ngei Ka tial mi a fiang lo sual ah le Software Pawl nan hreh mi tete zong chimkhawh i zuam cio hna uh sih Lunglomhnak he Dennis Ram Peng ThangNo comments:

Post a Comment

Software, kan chiah piak mi hna le a tuahning ka tial mi ah , Nan tlamtling le tling lo kha Comment Pek khawh ka zuam peng uh tiah kan Nawl Hna!