8:56 AM |


မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ားကိုလည္း 1212 Call Center က ေျဖၾကားေပးမည္ဟုဆို

ChinmobileGroup a ka leng mi nan za te cung ah lunglomhnak tampi ka ngei Ka tial mi a fiang lo sual ah le Software Pawl nan hreh mi tete zong chimkhawh i zuam cio hna uh sih Lunglomhnak he Dennis Ram Peng Thang

No comments:

Post a Comment

Software, kan chiah piak mi hna le a tuahning ka tial mi ah , Nan tlamtling le tling lo kha Comment Pek khawh ka zuam peng uh tiah kan Nawl Hna!